You are viewing the results for Gothia Cup China 2018. View the current results for Gothia Cup China 2019 here.

Statistics

Gothia Cup China 2018 begins
End
13/8
14/8
15/8
16/8
17/8
18/8

Top 10 teams with most goals scored in total

  Team name Games Played Won Lost Goals in total
  重庆超越FC Chaoyue B10 6 6 5 1 81 (-27)
  上海普陀足校SH Putuo B11 7 7 7 0 65 (-7)
  深圳辉野FC Huiye B09 8 8 6 2 60 (-30)
  山东鲁能FC SD Luneng B B10 7 7 7 0 59 (-9)
  上海索福德FC soccerworld B09 6 6 3 3 57 (-19)
  塔伊茶克tayqakFC A B09 7 7 7 0 54 (-18)
  北京国奥越野 Beijing Yueye B09 7 7 5 2 52 (-11)
  印尼VILLA 2000 B12 6 6 5 1 50 (-3)
  环宇回联 HYHL B09 5 5 4 1 49 (-13)
  奥莱FC Beijing OLE B09 6 6 5 1 49 (-22)

Top 10 teams with most goals scored per match

  Team name Games Played Won Lost Goals per game
  重庆超越FC Chaoyue B10 6 6 5 1 13.5 (-4.5)
  环宇回联 HYHL B09 5 5 4 1 9.8 (-2.6)
  上海索福德FC soccerworld B09 6 6 3 3 9.5 (-3.1)
  上海普陀足校SH Putuo B11 7 7 7 0 9.2 (-1.0)
  启德南美FC Lanmor B09 5 5 4 1 8.8 (-1.2)
  常德市新华小记者足球队 XHXJZ B09 5 5 4 1 8.6 (-1.8)
  深圳绿茵场 FC Greenfield B10 4 4 3 1 8.5 (-3.2)
  山东鲁能FC SD Luneng B B10 7 7 7 0 8.4 (-1.2)
  大连卓胜FC Dalian ZS B09 5 5 4 1 8.4 (-1.6)
  印尼VILLA 2000 B12 6 6 5 1 8.3 (-0.5)

Top 10 teams with least goals lost per match

Men

  Team name Group Games Goals lost Goals lost per match
  SouthMelbourneFC南墨尔本 B16 Group 2 4 0 0.0
  AOBA FC青叶 B14 Group 2 3 0 0.0
  南非Bokone (Bokamoshol) B13 Group 4 4 0 0.0
  印尼Tim Pelajar B16 Group 2 4 0 0.0
  启德南美FC Lanmor B09 Group 8 3 0 0.0
  印尼TopSkor B15 Group 1 4 0 0.0
  志丹县足球协会 Zhidan B09 Group 9 3 0 0.0
  青岛中能 Jonoon B13 Group 3 4 0 0.0
  青岛莱西群英FC Qunying B12 Group 5 3 0 0.0
  印尼VILLA 2000 B12 Group 4 3 0 0.0

Women

  Team name Group Games Goals lost Goals lost per match
  上海金山精英队 Shanghaijinshan G12 Group 1 3 0 0.0
  重庆鲁能巴蜀中学 Bashu MS G14 Group 1 4 1 0.3
  上海市闵行第三中学 Shanghai MX G12 Group 2 4 1 0.3
  株洲狼腾Zhuzhou wolves G14 Group 1 4 1 0.3
  重庆季前赛 Chongqing G12 Group 2 4 2 0.5
  城阳区流亭街道空港小学 CYQLTJDKGXX G12 Group 2 4 2 0.5
  郑州春晖小学 Chunhui PS G12 Group 3 4 2 0.5
  志丹县足球协会 Zhidan 刘志丹红军小学 G12 Group 2 4 3 0.8
  青岛市城阳长城路小学 CYQCCLXX G12 Group 3 4 4 1.0
  文登区环山小学FC Huanshan PS G12 Group 3 4 4 1.0